UDIPA

Utvärderingsverktyg för datorstödets inverkan på den psykosociala arbetsmiljön

IT-relaterad stress är ett vanligt arbetsmiljöproblem på den moderna arbetsplatsen.
Trots att många känner igen sig i detta faktum, och att det finns en hel del publicerat om ämnet, är det ändå väldigt få utvärderingsmetoder av den psykosociala arbetsmiljön som tar hänsyn till detta.
Den här webbsidan syftar till att informera om ett utvärderingsverktyg framtaget specifikt för att undersöka datorstödets inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Utvärderingsverktyget kallas UDIPA.


Omdöme om UDIPA:
"Din föreläsning var mycket uppskattad och flera förband har använt verktyget, det blev högaktuellt i och med att föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla. Förståelsen för att IT-system med låg användbarhet kan leda till anspända arbetsförhållanden har fått igång en diskussion hos oss och vår förvaltningsgrupp har tagit till sig att det finns en standard som det går att hänvisa till vid beställning av system.

Alla hos oss som använt verktyget, både vid riskinventering och i det förebyggande arbetet tycker det är ett väldigt bra stöd. Och min egen uppfattning är att det ligger helt rätt och är ett mycket bra stöd i det förebyggande arbetet gällande organisatorisk och social arbetsmiljö."


Carina Jansson
HR-specialist rehabilitering och arbetsmiljö
FÖRSVARSMAKTENS HR CENTRUM